Darujte 2% zo svojich daní


Milí priatelia, aj vďaka Vaším 2% môžeme efektívnejšie pomáhať našim veľkým bojovníkom. Zo  ďakujeme za každé euro.

Prosím na to, aby sme vás vedeli identifikovať, zaškrtnite aj políčko:
„Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi“

Stiahnuť editovateľné tlačivo

Ak nás budete chcieť podporiť formou darovania 2% z podielu zaplatenej dane, tu sú upozornenia na rok 2024

do 15. februára 2024

  • zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie, musia doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke)

do 30. apríla 2024

  • daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – doručia Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa

do 31. marca 2024

  • daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania

do 31.marca2024

  • (pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.6.2024)
  • Právnické subjekty musia vyplniť v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónku na poukázanie 2% z dane z príjmu.

Ak chcete podporiť naše projekty formou finančného daru, tu nájdete naše aktuálne výzvy.

Kedykoľvek budeme vďační za každé euro, ktorým prispejete na činnosť OZ KREHKÉ SOVIČKY a na prevádzku Denného detského rehabilitačného centra KREHKÉ SOVIČKY v Martine.

Môžete tak urobiť prevodom na účet:

IBAN: SK86 5600 0000 0091 7907 1001

Prima banka a.s.

Ďakujeme!