DENNÉ DETSKÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM

KREHKÉ SOVIČKY


V Detskom rehabilitačnom centre KREHKÉ SOVIČKY poskytujeme pobytovú rehabilitačnú liečbu pre tri triedy detí:

 • SOVIČKY BATOĽATÁ  // starší batolivý vek 2-3 roky
 • SOVIČKY PREDŠKOLÁCI  // predškoláci 3-7 rokov
 • ŠPECIÁLNE SOVIČKY // detičky so zdravotným znevýhodnením (DMO, SMA, Down Syndrom…)

Na pracovisku poskytujeme rehabilitačnú starostlivosť detským pacientom pri diagnózach, pri ktorých je indikovaná rehabilitačná liečba, a to najmä pri:

 • poruchách svalového napätia a psychomotorického vývinu u batoliat
 • detskej mozgovej obrne a iných neurologických ochoreniach
 • poruchách držania hlavy u batoliat
 • vrodených vývinových chybách končatín, hrudníka, chrbtice
 • chybnom držaní tela
 • skoliózach
 • plochonoží
 • bolestivých stavoch chrbtice a končatín
 • reumatických ochoreniach
 • pri poúrazových a pooperačných stavoch
 • ochoreniach dýchacieho systému
 • iných ochoreniach vyžadujúcich rehabilitačnú liečbu

 

Pobyt dieťaťa v rehabilitačnom centre

Doobedný pobyt dieťaťa // do 11.30 hod.

 • zahŕňa stravu 1 alebo 2x podľa dohody s rodičom
 • je bez popoludňajšieho spánku

Celodenný pobyt dieťaťa // do 15:00 hod.

 • zahŕňa 3x stravu a popoludňajší spánok

Úhrada pobytu dieťaťa v centre zo zdravotného poistenia

Pobyt detí v centre je čiastočne hradený zo zdravotného poistenia. Dĺžka pobytu závisí od diagnózy ale aj zdravotnej poisťovne:

DÔVERA
UNION
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Poplatky nad rámec zdravotného poistenia pozri v sekcii CENNÍK

Prijímanie a prepúšťanie detí

Prijímanie a prepúšťanie detí do rehabilitačného centra vykonáva vedúci lekár. Do denného rehabilitačného centra sa prijímajú deti po predchádzajúcom vyšetrení lekárom v odbore pediater, neurológ, ortopéd, rehabilitačný lekár. Deťom poskytujeme odbornú lekársku starostlivosť, rehabilitačnú liečbu poskytovanú fyzioterapeutom a ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú zdravotnými sestrami vrátane výchovno-vzdelávacej činnosti.

Potvrdenie pre lekára nájdete v sekcii NA STIAHNUTIE.

MÁM OTÁZKU, CHCEM SA SPÝTAŤ