Cenník našich služieb


Cenník platný od 1.3.2024

DENNÉ DETSKÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM

Deň Mesiac
Pobyt dieťaťa v rehabilitačnom centre do 11:30 – odporúčanie lekárom 7,50 € 150,00 €
Pobyt dieťaťa v rehabilitačnom centre do 11:30 – samoplatca 13,50 € 270,00 €
Pobyt dieťaťa v rehabilitačnom centre do 15:00 – odporúčanie lekárom 12,50 € 250,00 €
Pobyt dieťaťa v rehabilitačnom centre do 15:00 – samoplatca 21,00 € 420,00 €

*mesačný poplatok je fixný, zabezpečuje rezerváciu miesta pre dieťa v požadovanom mesiaci, poplatok sa neredukuje o dni, v ktorých dieťa zariadenie nenavštevuje.

*Cena zahŕňa denné aktivity – pozri TU

Deň Mesiac
Strava – do 11:30 / raňajky, obed 3,50 € 70,00 €
Srtava – do 15:00 / raňajky, obed, olovrant 4,50 € 90,00 €

Stavu upravujeme podľa požiadaviek – pozri TU

FYZIOTERAPIA

Cenník je platný pre individuálnych klientov, alebo nad rámec pobytových denných aktivít dieťaťa. Uvedené terapie sú súčasťou pobytového balíka podľa odporúčania vyšetrujúceho lekára a hlavného fyzioterpaeuta. Prehľad denných aktivít si porzri TU.

Detský fyzioterapeut – úvodná konzultácia / nastavenie cvičebného plánu / 45 min 50,00 €
Detský fyzioterapeut – Individuálne cvičenie  / 45 min 40,00 €
Špeciálny pedagóg – úvodná konzultácia zdarma
Špeciálny pedagóg – individuálna hodina / 45 min 35,00 €
Skupinové cvičenia / 45 min /min 3 deti 10,00 €
Magnetoterapia 10,00 €
Thermoterapia (Lavathem, rašelina) 5,00 €
Hyperbalická komora / 45 min 35,00 €
Baby masáž / 30 min 30,00 €
Kyslíková terapia / 30 min 15,00 €
Hippoterapia 30,00 €
Kineziotaping 10,00 €