Občianske združenie

Krehké Sovičky


Naše Občianske združenie KREHKÉ SOVIČKY vzniklo ako osobná iniciatíva zakladateľky, dlhoročnej detskej fyzioterapeuky Mgr. Martiny Fillovej Mihálikovej, ešte v roku 2016. Postupne pribudli ďalší nadšenci s jednotnou víziou, a to je POMOC deťom a rodinám s deťmi so špeciálnymi potrebami, ktoré radi nazývame „naše krehké sovičky“. Roky sme sa v rámci svojej činnosti venovali fyzioterapii detí, poradenskej a školiacej činnosti.
Sen vybudovať terapeutické centrum sa malými krokmi začína plniť, a to vznikom Denného detského rehabilitačného centra KREHKÉ SOVIČKY (Detské sanatórium s.r.o.) ako neštátneho zdravotníckeho zariadenia, a to od 1.1.2024 v Martine.

Ako prišlo k tejto myšlienke a impulzu?

Každodennou individuálnou prácou v komunite detí so špeciálnymi potrebami sme identifikovali špecifické potreby interdisciplinárnej starostlivosti o túto komunitu. Roztrieštená informovanosť o zdravotnej a sociálnej starostlivosti, potrebná včasná intervencia pre predčasne narodené deti, potreba informovanosti a vzdelávania zdravotníckeho personálu, ako aj administratívnych pracovníkov v sociálnych službách, ktorí sa venujú ľuďom so zdravotným postihnutím, o problematike a možnostiach modernej fyzioterapie, ortopedickej protetiky a riešení mobility. To všetko sú témy, ktoré vnímame ako potrebné a ich otvorenie a realizácia sú našim cieľom.

Čo je naša hlavná aktivita?

V roku 2022 sa podarilo OZ Krehké Sovičky získať 18.778 Eur z príspevkov a 2% daní. Peniaze sme investovali do fyzioterapie, financovania zdravotníckych pomôcok a preplatenia potrebnej zdravotnej starostlivosti „našich krehkých sovičiek“. Od 1.1.2024 sa prevádzka neštátneho zdravotníckeho zariadenia Detské sanatórium s.r.o. stala našou ďalšou aktivitou. Cieľom je zabezpečiť komplexnú a dostupnú fyzioterapiu pre všetky „krehké sovičky“ s poruchami svalového napätia a psychomotorického vývinu, s DMO, s nervovo svalovými ochoreniami, s vrodenými vývinovými chybami dolných končatín a trupu a inými ochoreniami, ktoré vyžadujú rehabilitačnú starostlivosť.

Na čo využívame získané financie?

Denné detské rehabilitačné centrum KREHKÉ SOVIČKY sme začali prevádzkovať v priestoroch zastaralého Detského sanatória na M.R.Štefánika 68 v Martine, ktoré bolo v prevádzke už od roku 2006. S cieľom zabezpečiť pre našich malých klientov láskavé, prívetivé a hravé prostredie, potrebujeme zabezpečiť dostatok financií na nákup terapeutických pomôcok (Snoezelen, terapeutické stoly, kyslíková terapia a pod.), základného technického vybavenia (nábytok, edukačné hračky a pod.) až po rekonštrukciu rokmi opotrebovaných priestorov (koberce, maľovanie, rekonštrukcia hygienických zariadení a pod.)

Naďalej neprestávame v našej vzdelávacej a poradenskej činnosti. Pomáhame financovať zdravotnícke pomôcky ako aj zdravotnícku starostlivosť nad rámec zdravotného poistenia.

Naše plány sú veľké presne tak ako sú srdiečka našich krehkých sovičiek!!!

Ďakujeme za akúkoľvek podporu.

PODPORTE NÁSCHCEM SA STAŤ ČLENOM

OZ KREHKÉ SOVIČKY
J. Martáka 7, 03861 Martin
IČO: 50167359 DIČ: 2120697007
IBAN: SK86 5600 0000 0091 7907 1001