Špeciálna pedagogika


Ponúkame:

 • individuálne prispôsobenie možnostiam a potrebám dieťaťa,
 • rozvoj základných zručností, schopností dieťaťa a vedomostí,
 • pozitívne pôsobenie na celkový vývin dieťaťa.

Celostný prístup zameraný na rozvoj:

 • jemnej a hrubej motoriky
 • vizuomotoriky,
 • grafomotoriky,
 • reči,
 • zmyslového vnímania.

Využívame pedagogicky vhodné edukačné hračky od Grimms, Connetix Tiles, Bauspiel.

 

INDIVIDUÁLNE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ INTERVENCIE

Ponúkame:

 • odborný, láskavý a individuálny prístup,
 • terapie upravujeme podľa možností a potrieb dieťaťa,
 • stanovujeme  krátkodobé a dlhodobé ciele,
 • využívame rôzne terapeutické prístupy (senzo-motorickú integráciu, tvorivú dramatiku, aktivity s prvkami montessori prístupu…)

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA

Zameriavame sa na doplnkové aktivity:

 • muzikoterapia,
 • aromaterapia,
 • arteterapia

Počas terapií kladieme veľký dôraz na to, aby sa dieťa cítilo šťastne, bezpečne.  Pozitívny zážitok z terapie je pre nás na prvom mieste. Ponúkame osobnú konzultáciu pre rodičov a poradenstvo v oblasti včasnej intervencie.

MÁM OTÁZKU, CHCEM SA SPÝTAŤ