Baby masáž: pre deti aj kojencov

Základom masáže je dotyk. Láskyplný dotyk je súčasťou správnej výchovy, dieťatko ho potrebuje spolu s vľúdnym slovom, aby sa rozvíjalo aj…

Thermoterapia ako účinný liek proti bolesti

V dnešnej dobe je rehabilitácia detí stále dôležitejším aspektom zdravotnej starostlivosti. Jednou z metód, ktorá získava na popularite, je…

Obnova narušených pohybových funkcií liečebnou telesnou výchovou

V snahe dosiahnuť optimálne výsledky sa stále častejšie uplatňuje Liečebná Telesná Výchova (LTV) ako účinný nástroj na obnovu pohybových…

Vyvážená aktivita svalov pomocou DNS metódy

Rehabilitácia detí s neuromotorickými problémami je náročným procesom, vyžadujúcim inovatívne a efektívne metódy. Jednou z pokročilých…

Liečba hybných porúch Vojtovou metódou

Rehabilitácia detí s hybnými poruchami vyžaduje špecifický prístup a účinné terapeutické metódy. Jednou z týchto metód je Vojtova……

Neurovývojová terapia Bobath koncept

Na stránke pracujeme