Príprava dieťaťa


Rozsah adaptačného pobytu dieťaťa v rehabilitačnom centre môže mať rôznu dĺžku, a to jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Dĺžka denného pobytu sa môže zmeniť z jednej hodiny na niekoľko hodín až na celodenný pobyt podľa toho, ako rýchlo sa dieťa adaptuje.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa, a v záujme jeho zdravého vývinu, môže byť dochádzka dieťaťa do rehabilitačného centra prerušená. Rozhodnutie o prerušení dochádzky môže vydať vedúci lekár alebo riaditeľ rehabilitačného centra, a to bez žiadosti rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa, ak na to existujú dôvody aj v čase adaptačného pobytu.

Adaptácia neprebieha vždy ľahko, sprevádzajú ju určité ťažkosti s odlúčením. Je to veľká skúška pre dieťa ako aj pre rodiča.

Zvládnite adaptáciu ľahšie


 1. Rannú rozlúčku zbytočne nepredlžujte
  Čím dlhšie sa lúčite, tým bude odlúčenie ťažšie. Rozlúčte sa s dieťaťom láskyplne, aby cítilo, že ho ľúbite, ale dbajte na to, aby rozlúčka netrvala dlho.
 2. Pri rozlúčke mu povedzte, kedy prídete
  Na jednej strane mu tým signalizujete, že sa vrátite a dieťa tak bude vedieť, že odlúčenie nebude trvať navždy. Na druhej strane bude vedieť, že sa na vás môže spoľahnúť. Je dôležité, aby ste dodržali, čo ste sľúbili, inak ho sklamete. Nie je tak dôležitý presný čas, pretože drobec ešte nevie, kedy sú tri hodiny poobede. Prirovnajte svoj príchod k niečomu, čo váš drobec dobre pozná. Napríklad, po olovrante alebo po popoludňajšej hre.
 3. Prineste plyšáka, prikrývku, bábiku, niečo, čo má dieťa rado
  Pomôže mu to upokojiť sa a uľahčiť zaspávanie počas poobedňajšieho spánku.
 4. Viac sa maznajte
  V porovnaní s predchádzajúcim obdobím oveľa viac túžia po rodičovskej blízkosti a láske. Nájdite si čas, aj keď máte na starosti milión vecí, a buďte trpezliví.
 5. Nezabúdajte na dôslednosť
  Počas obdobia adaptácie sa na vás dieťa môže ráno obrátiť so žiadosťou, že nechce ísť do rehabilitačného centra. Bez ohľadu na vašu zhovievavosť, urobíte najlepšie, ak ho predsa do zariadenia zoberiete. Proces adaptácie môže byť aj po zameškanom dni úplne narušený a všetky doterajšie výsledky budú stratené.
 6. Nebojte sa požiadať o pomoc
  Ak váhate, či budete ako rodič dobre reagovať na situácie, ktoré nastanú počas adaptácie, ako napríklad rozlúčka ráno alebo čas, keď pre dieťa prídete poobede, pokojne sa obráťte na pedagóga zariadenia a požiadajte o radu.

Nebojte sa, každé dieťa si skôr alebo neskôr zvykne na novú životnú situáciu. 🙂